จากเดิมระบบตั้งเวลาโพสต์ของ Facebook Page นั้น จะต้องเลือกปี, เดือน, วัน และเวลา ตามลำดับ (ซึ่งเสียเวลามาก) แต่ตอนนี้ Facebook ปรับปรุงระบบให้ง่ายกว่าเดิม คือตัดขั้นตอนการเลือกปีเดือนวันที่ยุ่งยากทิ้ง แต่ให้เลือกจากปฏิทินได้เลย และสามารถตั้งเวลาโพสต์ได้ละเอียดขึ้น จากเดิมคือสามารถตั้งได้ทุกๆ 10 นาทีเป็นตั้งได้ทุกๆ 5 นาที
ที่มา: @markpeak

facebook
อ่านต่อ...