เว็บไซต์ Wolfram Alpha ที่เรียกตัวเองว่าเป็น "knowledge engine" (ล้อเลียนมาจาก search engine) เปิดบริการวิเคราะห์การใช้งานเว็บเฟซบุ๊กอย่างละเอีย ด เมื่อผู้ใช้ค้นหาคำว่า "facebook report"
ผู้ใช้ที่ต้องการวิเคราะห์การใช้งานของตัวเองจะต้องใ ห้สิทธิ์ Wolfram Alpha เข้าถึงข้อมูลจำนวนมาก ยกเว้นข้อมูลเฉพาะบางอย่างเท่านั้น แต่บทวิเคราะห์ก็ละเอียดมากเช่นกัน

  • การวิเคราะห์กลุ่มเพื่อน: ที่อยู่ของเพื่อน, กลุ่มเพศ, อายุ, สถานะความสัมพันธ์
  • การใช้งาน: ปริมาณการโพส, ช่วงเวลาที่โพส, ประเภทของการโพส
  • ความสัมพันธ์ระหว่างกันของกลุ่มเพื่อน แสดงกลุ่มเพื่อนที่เรามี

นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวเราเองแล้ว ยังสามารถวิเคราะห์เพื่อนของเราได้ด้วย โดยค้นหา "facebook friends" แต่ข้อมูลจะเห็นน้อยกว่าของเราเอง
ใช้งานได้แล้ววันนี้
ที่มา - Wolfram Alpha Blog

Wolfram Alpha, Facebook
อ่านต่อ...