API ชุดแรกที่ Pinterest ปล่อยออกมาให้นักพัฒนานำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ได้แก่ อันดับของพินที่ถูกรีพิน, พินล่าสุด, พินที่เกี่ยวข้อง, พินที่ถูกคลิก และพินจากการค้นหาแบบเฉพาะเจาะจง โดย API ดังกล่าวถูกปล่อยให้พันธมิตรได้แก่ Zappos, Target, Nestle, Walmart และ Hearst และอื่นๆ ได้ใช้กันก่อน แต่หากนักพัฒนาใดสนใจ ก็สามารถไปสมัครร้องขอใช้ API ได้ ที่นี่
ดูลักษณะการดึง API ของ Pinterest ไปใช้ได้ที่ท้ายข่าว
ที่มา: Pinterest Blog

pinterest
อ่านต่อ...