ขอบคุณที่ดูแลท้ายเขื่อนอย่างดี ตอนไปเที่ยวด้วยกัน จาก ฟอร์ด หรือแว่นก็ได้ หรือบอยที่ทิวรู้จัก