เมื่อผู้ใช้บางส่วนเข้าไปยังหน้า News Feed จะพบข้อความเชิญชวนให้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ปร ะสบภัยที่ฟิลิปปินส์ โดยรายได้ทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย)จะนำไปให้สหพันธ์สภากาชาดและสภาเส ี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศในขั้นตอนต่อไป
ผู้ใดที่ต้องการบริจาคก็สามารถบริจาคได้ 300 บาท ผ่านทาง PayPal หรือบัตรเครดิตก็ได้
ที่มา - เจอจากหน้า News Feed ของตัวเอง

facebook
อ่านต่อ...