ที่งาน re:Invent ของอเมซอนปีนี้ นอกจาก WorkSpaces และ Postgresql แล้ว วันนี้ก็มีการเปิดตัว Amazon Kinesis บริการประมวลผลข้อมูลตามเวลาจริงในขนาดใหญ่มาก โดยรับข้อมูลได้สูงสุด 1 เมกกะไบต์ต่อวินาที หรือ 1000 ชุดข้อมูลต่อวินาที
บริการ Amazon Kinesis จะเปิดให้เซ็นเซอร์หรือหน่วยเก็บข้อมูลต่างๆ สามารถใส่ข้อมูลเข้ามาในระบบได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นนักพัฒนาจะต้องใช้เครื่องบน EC2 มาดูดข้อมูลไปประมวลผล
บริการประมวลผลข้อมูลตามเวลาจริงโดยมองข้อมูลเป็นสตร ีมเป็นแนวทางที่องค์กรจำนวนมากใช้งาน ตัวอย่างคู่แข่งของวงการนี้เช่น IBM InfoSphere Stream สร้างบริการประมวลผลจำนวนมากแบบขนานเหมือนกัน แต่ Kinesis จะมีข้อได้เปรียบคือไม่ต้องเสียค่าไลเซนส์ซอฟต์แวร์แ ละจ่ายค่าใช้งานตามจริงตามแนวทางของอเมซอน
ที่มา - Amazon, The Register
Amazon, Cloud Computing, Enterprise, Big Data
อ่านต่อ...