สำนักข่าว Reuters รายงานข้อมูลที่ยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า หน่วยงานด้านภาษีของประเทศอิตาลีกำลังสอบสวนว่าแอปเป ิลหนีภาษีหรือไม่ โดยตัวเลขภาษีที่แอปเปิลหลบเลี่ยงอาจสูงถึง 1 พันล้านยูโร (หรือประมาณ 44,000 ล้านบาท)
กระบวนการเลี่ยงภาษีตามที่ข่าวระบุคือแอปเปิลอิตาลีล งรายรับของตัวเองไว้ที่บริษัทลูก Apple Sales International (ASI) ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ เพื่อเลี่ยงอัตราภาษีที่สูงในอิตาลี โดย ASI จะเป็นหน่วยงานที่สั่งสินค้าที่ผลิตในจีนเข้ามาแล้วข ายให้ตัวแทนจำหน่ายในประเทศต่างๆ ของยุโรปอีกทอดหนึ่ง รายรับที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในไอร์แลนด์ผ่านบัญชีของ ASI เป็นหลัก (กูเกิลและบริษัทไอทีอื่นๆ ก็ใช้วิธีคล้ายๆ กัน)
ตามข่าวอ้างข้อมูลว่าแอปเปิลเคยเลี่ยงไม่แสดงภาษีในอ ิตาลีมาแล้วสองครั้งในปี 2010 และ 2011
ที่มา - Reuters
Apple, Italy, Rumor, Tax
อ่านต่อ...