ไม่ทราบว่า แหนบของ ke30 สามารถนำมาใส่กับ ke25 ได้หรอไม่ครับ