Katy Huberty นักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley นำข้อมูลส่วนแบ่งตลาดแท็บเล็ตโลก ไตรมาส 3/2013 ของ IDC ที่นับส่วนแบ่งตลาดตาม "จำนวน" มาถอดข้อมูลออกมาเป็น "มูลค่า"
ผลคือแท็บเล็ตแอนดรอยด์ (ที่แซงฝั่งแอปเปิลในแง่จำนวนไปนานแล้ว) มีมูลค่ารวมแซงหน้าแอปเปิลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสต ร์ของโลกแท็บเล็ต (ส่วนแบ่งตลาด 46.2% ต่อ 45.6%)
ตามตัวเลขของ IDC ส่วนแบ่งตลาดตาม "จำนวน" ฝั่งแอนดรอยด์คือ 66.7% ส่วนฝั่งแอปเปิล 29.7% แต่ทั้ง IDC และ Gartner ก็ประเมินว่าส่วนแบ่งตลาดของแอปเปิลน่าจะกลับมาเพิ่ม ขึ้นในไตรมาสที่สี่ของปีนี้ หลังจากเปิดตัวทั้ง iPad Air และ iPad mini รุ่นที่สอง
ที่มา - Fortune
Android, Market Share, IDC, Tablet, iPad
อ่านต่อ...