ไอบีเอ็มกำลังจะเปิดตัวบริการกลุ่มเมฆที่ทำให้ลูกค้า สามารถเข้าถึงขุมพลังของ Watson ซึ่งเป็นซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เคยชนะมนุษย์ในการแข่ งเกมโชว์ Jeopardy! [ข่าวเก่า] และถูกใช้ในเชิงพาณิชย์ อย่างเช่นธุรกิจประกันภัยและการแพทย์ [ข่าวเก่า] โดยบริการนี้จะช่วยให้ลูกค้าทั่วไปสามารถสร้างแอพพลิ เคชันอัจฉริยะ หรือที่เรียกว่า Watson-powered apps ที่สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงตอบโต้กับมนุษย์เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและสนับ สนุนการตัดสินใจ
เพื่อสนับสนุนการเข้าไปใช้บริการกลุ่มเมฆนี้ ไอบีเอ็มจะเปิดตัว IBM Watson Developer Cloud ให้เป็นแหล่งข้อมูลที่จัดเตรียมเครื่องมือพัฒนาแอพพล ิเคชัน รวมถึง API และข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ไว้ให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และไอบีเอ็มยังเตรียม IBM Watson Content Store ที่เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้นักพัฒนาใช้ป้อนความรู้ให้ Watson ในการพัฒนา Watson-powered apps
นอกจากนี้ ไอบีเอ็มยังได้เปิดตัว Watson-powered apps ที่พัฒนาโดยบริษัทพาร์ทเนอร์ 3 ราย ได้แก่ บริษัท Fluid ที่พัฒนาแอพช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสินค้า, บริษัท MD Buyline พัฒนาแอพที่ช่วยในการตัดสินใจในการจัดซื้ออุปกรณ์การ แพทย์, และ Welltok ที่พัฒนาแอพสำหรับบริหารจัดการสุขภาพ
ที่มา - IBM
Cloud Computing, IBM, Supercomputer, Watson
อ่านต่อ...