การดักฟังของ NSA สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มเรียกร้องสิทธิพลเมืองเป ็นวงกว้าง ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของการดักฟังแบบนี้คือจำเลยไม่ไ ด้รับรู้ว่ามีการดักฟังโดยไม่ขอหมายศาลในคดีของตัวเอ งบ้างหรือไม่ ตอนนี้อัยการสหรัฐฯ ก็ออกมาแสดงท่าทีว่าจะแจ้งผู้ต้องหาในคดีที่ผ่านๆ มาว่ามีการใช้หลักฐานเหล่านี้ในคดีใดบ้าง
ก่อนหน้านี้คดีที่ใช้หลักฐานที่ผ่านกระบวนการศาล FISA ซึ่งเป็นศาลลับและไม่เปิดเผยรายการพิจารณาให้กับภายน อกให้รับรู้ รวมถึงตัวจำเลยที่่ถูกดำเนินคดีเองก็ไม่รับรู้ว่ามีห ลักฐานในคดีได้มาด้วยกระบวนการนี้หรือไม่ แต่ทางอัยการ Eric H. Holder Jr. ระบุว่าทางอัยการกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคดีในชั้ นต่างๆ และเตรียมเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับจำเลย "หากเหมาะสม" (where appropriate)
Holder ยังระบุถึงคดีของ Edward Snowden ว่าทางรัสเซียยังไม่ตอบรับคำขอส่งตัวกลับสหรัฐฯ มาดำเนินคดีแต่อย่างใด ส่วนทางด้าน Glenn Greenwald นักข่าวของหนังสือพิมพ์ The Guardian ที่ลงข่าวเอกสารเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ยังไม่มีแผนจะดำเนินคดีๆ ใดๆ กับเขา และภายใต้การตัดสินใจของ Holder เขาระบุว่าจะไม่มีการดำเนินคดีกับสื่อมวลชนใดๆ ที่นำเสนอข่าวอย่างตรงความจริง แม้ Holder จะไม่เห็นด้วยกับการนำเสนอเช่นนี้ แต่อัยการไม่น่ามีมูลเหตใดให้ดำเนินคดีได้
Greenwald เป็นพลเมืองสหรัฐฯ ที่อาศัยอยู่ในบราซิลโดยไม่ยอมกลับประเทศเพราะกลัวถู กดำเนินคดี เขายินดีกับการแสดงท่าทีของ Holder แต่ก็ยังแสดงความสงสัย และจะปรึกษากับที่ปรึกษาของเขาเสียก่อนว่าควรทำอย่าง ไรต่อไป
การแจ้งเตือนถึงหลักฐานที่เคยเป็นหลักฐานลับเหล่านี้ อาจจะเปลี่ยนรูปคดีที่กำลังดำเนินคดีอยู่ ในบางกรณีที่คดีสิ้นสุดไปแล้วก็อาจจะทำให้ทนายจำเลยย ื่นขอเปิดพิจารณาคดีใหม่อีกรอบได้
ตอนนี้เองก็มีบางคดีที่จำเลยได้รับแจ้งว่ามีการใช้หล ักฐานจากศาล FISA บ้างแล้ว แต่เป็นคดีที่อยู่ระหว่างการดำนเนินคดี
ที่มา - Washington Post
NSA, Privacy, Crime
อ่านต่อ...