ล้อกะทะพร้อมฝาตบเดิมๆ ยางหมดสภาพแล้วนะครับ ขาย 5500 ไม่รวมส่งนะครับ