ความพยายามเข้าควบคุมแอพพลิเคชั่นแชตบนอุปกรณ์เคลื่อ นที่กลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับรัฐบาลในแถบเอเชียเมื ่อแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ได้รับควานิยมอย่างสูง รายงานล่าสุดพบว่า LINE เวอร์ชั่นจีนที่ชื่อว่า Lianwo จะทำงานไม่เหมือนกับ LINE ในประเทศอื่นๆ โดยมันจะดาวน์โหลดรายการคำต้องห้ามเมื่อผู้ใช้ลงทะเบ ียนเป็นผู้ใช้จากจีน
รายการคำเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ ผ่านมา Citizen Lab รายงานว่ารายการคำเวอร์ชั่น 20 ของรายการคำมี 223 คำ และเวอร์ชั่น 21 มี 370 คำ คำที่ต้องห้ามสำหรับจีน เช่น เทียนอันเหมิน, ฝ่าหลุนกง นั้นอยู่ในรายการครบ แต่ทีมวิจัยพบว่ามีคำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น เรื่องอื้อฉาวของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ระดับสูง
LINE ออกมาตอบประเด็นนี้ว่าบริการ Lianwo นั้นถูกปรับแต่งให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท้องถิ่น และการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานและการกำกับดูแลท้อง ถิ่น โดยไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการทั่วโลกแต่อย่างใด
ถ้า LINE ออกเวอร์ชั่นของไทยเมื่อไหร่ก็เตรียมแกะ APK มาหา "ฟีเจอร์" พิเศษกันต่อไปได้
ที่มา - The Next Web
LINE, Internet Censorship
อ่านต่อ...