สำนักข่าว Financial Times (ต้องสมัครสมาชิก) รายงานว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของโนเกียอนุมัติเรื่องการเข ้าซื้อกิจการในส่วนของอุปกรณ์และบริการให้กับไมโครซอ ฟท์ โดยนักลงทุนที่มาประชุมประมาณ 5,000 คนนั้นกว่า 99.7% เห็นด้วยและอนุมัติให้ไมโครซอฟท์เข้าซื้อกิจการในส่ว นนี้
แม้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นเห็นด้วยกับดีลในครั้งนี ้ แต่ต้องไม่ลืมว่าดีลนี้ยังมีโอกาสล่มได้ ถ้าหากรัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งไม่อนุมัติดีลครั้งน ี้ครับ
ที่มา: IBTimes UK ผ่าน Windows Phone Central
Nokia, Microsoft, Acquisition
อ่านต่อ...