Google Glass เปิดตัวมาระยะหนึ่ง แม้จะบอกว่าเปิดให้นักพัฒนา แต่ในความเป็นจริง API ที่ใช้ได้ยังจำกัดมาก สามารถพัฒนาได้เพียงแอพพลิเคชั่นให้ข้อมูลง่ายๆ เท่านั้น แต่ตอนนี้กูเกิลเปิดชุดพัฒนาออกมาในชื่อ Glass Development Kit (GDK)
แกนกลางของ Google Glass เป็น Android 4.0.4 ที่ปรับแต่งหน้าจอใหม่ และ GDK เองก็จะต้องดาวน์โหลดผ่าน Android SDK Manager
GDK จะเปิดให้นักพัฒนาสามารถเข้าถึง 3 ความสามารถหลัก ได้แก่ แอพพลิเคชั่นสามารถทำงานออฟไลน์, ทำงานตามเวลาจริงอยู่เบื้องหลัง, และสามารถเข้าถึงกล้องและเซ็นเซอร์อื่นๆ ในเครื่องได้ เช่น สามารถใช้ Google Glass นับก้าวที่วิ่งไปได้แล้ว กูเกิลสาธิตการทำงานของ API ใหม่ นักพัฒนาสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นแปลภาษาป้ายที่ผู้ใช ้มองอยู่จริงๆ
ที่มา - ArsTechnica

Google Glass, Google, Development, Android
อ่านต่อ...