เอกสารชุดใหม่ของ Edward Snowden ที่ The Guardian นำออกมาเผยแพร่ สร้างแรงกระเพื่อมให้กับภูมิภาคอาเซียนมากกว่าที่คิด เมื่อเอกสารชุดหนึ่งหลับไม่ใช่ของ NSA แต่เป็นหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียที่ชื่ อว่า Defence Signals Directorate (DSD) แสดงความพยายามดักฟังโทรศัพท์ของประธานาธิบดีอินโดนี เซียและคนรอบข้าง เช่น ภรรยา ตลอดเดือนสิงหาคมปี 2009
คำขวัญประจำหน่วยงานของ DSD คือ "เปิดเผยความลับของเขา และรักษาความลับของเรา" (Reveal their secrets - Protect our own)
เอกสารนี้แสดงถึงโครงสร้างการใช้บริการ 3G ในภูมิภาคอาเซียน สำหรับประธานาธิบดีอินโดนีเซีย แสดงให้เห็นว่ามีการใช้งานโทรศัพท์ตลอดเดือนสิงหาคมป ี 2009 ไปกี่ครั้ง และโทรหาใครบ้าง นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าสามารถดักฟังการโทรครั้งห นึ่งจากโทรศัพท์บ้านในประเทศไทย เข้าไปยังโทรศัพท์มือถือของประธานาธิบดีอินโดนีเซียไ ด้ด้วย

งานนี้ Tony Abbott นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียถูกตั้งกระทู้ถามสดในสภาถึงเร ื่องนี้ และเขาตอบว่าทุกรัฐบางหาข้อมูลทั้งสิ้น และเขาไม่มีความคิดจะเปลี่ยนแนวทางนี้ โดยระบุว่าออสเตรเลียใช้ข่าวกรองเพื่อช่วยเหลือพันธม ิตร ไม่ได้ทำอันตรายใด
แต่ทางอินโดนีเซียแสดงท่าทีแข็งกร้าวตอบโต้ออสเตรเลี ยทันที รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียประกาศลดความสัมพันธ์ก ับออสเตรเสีย โดยการเรียกทูตกลับประเทศ และจะพิจารณาความร่วมมือระหว่างสองชาติใหม่ทั้งหมด โดยไม่จำกัดเฉพาะความร่วมมือด้านข่าวกรอง
ออสเตรเลียและอินโดนีเซียกำลังเจรจาการค้าระหว่างกัน ทั้งผ่านระดับภูมิภาคอาเซียน และการเจรจาระหว่างประเทศ Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)
ทางอินโดนีเซียระบุว่าจะติดตามเรื่องนี้และพิจารณาใช ้มาตรการเพิ่มเติมต่อไป
ที่มา - The Guardian (อินโดนีเซียลดความสัมพันธ์), The Guardian (เอกสารจาก Snowden), The Guardian (สรุปเหตุการณ์จนปัจจุบัน)Australia, Indonesia, NSA, Snowden
อ่านต่อ...