โดนวาซาบิไปร้องไห้เลย แล้วดูพี่ยัดโดนไปก้อนอย่างใหญ่อ่ะ