การคอมเมนต์ใน Blognone ปกติจะเปิดกว้างให้แสดงความเห็นกันได้ให้เท่าที่ต้อง การ แต่ช่วงหลังผมเริ่มเห็นความขัดแย้งระหว่างค่ายต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะการถกเถียงเป็นเหตุผลที่เราต้องมีระบบคอมเมนต์อ ยู่แล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ และสร้างบรรยากาศที่แย่ในเว็บคือการแสดงความเห็นที่ไ ม่เสริมเนื้อหาอะไร เช่น

  • "รอสาวก [ชื่อค่าย] ออกมาแถ"
  • "เตรียมต้มมาม่า"

ความเห็นเหล่านี้สร้างความรกให้กับเว็บ ขณะที่ไม่มีการให้เหตุผลอะไร หลายครั้งการคอมเมนต์แบบนี้ซ้ำไปมานับสิบๆ ข่าว
มาตรการหลังจากนี้ผมขอแจ้งเตือนว่าความเห็นรูปแบบเหล ่านี้ จะถูกลบโดยไม่แจ้งเตือนล่วงหน้า และผู้คอมเมนต์จะถูก flag ไว้ในระบบ ถ้ามีซ้ำซาก จะพิจารณาแบนอีกครั้ง
มีผลนับแต่การโพสแจ้งตอนนี้เป็นต้นไปครับ


อ่านต่อ...