ตึกสำนักงานใหญ่ของโนเกียในเมือง Espoo ประเทศฟินแลนด์ จะกลายเป็นตึกของไมโครซอฟท์ในฟินแลนด์หลังการขายกิจก ารเสร็จสมบูรณ์
ถ้ายังจำกันได้ ตึกนี้เป็นตึกเดียวกับที่โนเกียขายออกไปเพื่อระดมเงินสด แล้วเปลี่ยนเป็นการเช่าใช้แทน อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลว่าไมโครซอฟท์จะซื้อตึกกล ับมาด้วยหรือเช่าต่อจากเจ้าของปัจจุบันที่เป็นบริษัท อสังหาริมทรัพย์
ตัวแทนของโนเกียระบุว่าคนทำงานในตึกนี้ส่วนใหญ่เป็นฝ ่าย Devices and Services ที่ขายให้ไมโครซอฟท์ ดังนั้นจึงเหมาะสมที่ไมโครซอฟท์จะใช้ตึกนี้ต่อไป ส่วนคนของโนเกียในฝ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ขายให้ไมโครซอฟท์จะย้ายไปทำงานในตึกของโนเก ียที่อยู่ใกล้ๆ กัน และตึกนั้นโนเกียยังเป็นเจ้าของอยู่
ไมโครซอฟท์เคยให้คำมั่นสัญญาว่าหลังซื้อฝ่ายมือถือแล ะบริการของโนเกียแล้ว ก็จะยังปักหลักอยู่ที่ฟินแลนด์ต่อไปเช่นเดิม
ที่มา - TechCrunch
Nokia, Finland, Microsoft
อ่านต่อ...