คดีระหว่างซัมซุงกับแอปเปิลในสหรัฐ (คดีเดียวกับที่คณะลูกขุนตัดสินว่าซัมซุงผิดและต้องจ่ายแอปเปิล 1 พันล้านดอลลาร์, มีข่าวหลอกเรื่องจ่ายด้วยเหรียญ และซัมซุงขอให้พิจารณาคดีใหม่เพราะหัวหน้าคณะลูกขุนมีปร ะวัติไม่น่าเชื่อถือ) คณะลูกขุนได้ลงมติเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ให้ซัมซุงต้องจ่ายค่าเสียหายแก่แอปเปิลในประเด็นละเม ิดสิทธิบัตรเพิ่มอีก 290 ล้านดอลลาร์
แอปเปิลเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติม 380 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ซัมซุงยินดีจะจ่าย 52 ล้านดอลลาร์ และเมื่อนำตัวเลขนี้ไปรวมกับยอดเดิม ทำให้ซัมซุงจะต้องจ่ายให้แอปเปิลรวม 930 ล้านดอลลาร์
ซัมซุงแสดงความผิดหวังกับการตัดสินของลูกขุน โดยให้เหตุผลว่าสิทธิบัตรที่เป็นปัญหานี้ ถูกสำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐปรับสถานะเป็น invalid ไปหลายส่วนแล้ว เหลือส่วนที่ใช้ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ที่มา - CNET
Samsung, Apple, Lawsuit
อ่านต่อ...