Xbox One เปิดตัวอย่างสวยงาม ถึงแม้จะไม่มีปัญหาไฟแดงอย่างที่เคยเกิดกับ Xbox 360 แต่กลับมีผู้ใช้จำนวนมากรายงานปัญหาไดรฟ์อ่านแผ่น Blu-ray ครับ
ผู้ใช้ที่มีปัญหาระบุว่าเมื่อใส่แผ่นเกมหรือแผ่นหนัง จะมีเสียงดัง และไม่สามารถอ่านแผ่นได้เลย (ซึ่งน่าจะเป็นปัญหาจากฮาร์ดแวร์โดยตรง) ทางเว็บไซต์ Kotaku สอบถามเรื่องนี้ไปยังไมโครซอฟท์และได้คำตอบว่าปัญหาน ี้เกิดกับเครื่อง Xbox One จำนวนไม่มากนัก และบริษัทจะพยายามเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ลูกค้าโดยเร็ วที่สุด
ปัญหานี้ได้ชื่อเรียกในวงการแล้วว่า Disc Drive of Doom (ดูตัวอย่างวิดีโอได้ท้ายข่าว)
ที่มา - Kotaku

Xbox One, Hardware, Microsoft
อ่านต่อ...