ข้อมูลของ NSA ก่อนหน้านี้เปิดเผยว่า NSA มีการดักฟังในเคเบิลที่เช่าเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อ มูล เช่น ของกูเกิลและ Yahoo! คำถามคือ NSA ดักฟังสายเคเบิลเหล่านี้ได้อย่างไร รายงานข่าวจาก The Sydney Morning Herald อ้างถึงเอกสารฉบับหนึ่งของ Edward Snowden แต่ไม่เปิดเผยเอกสารโดยตรง ระบุว่า NSA มีโครงการพันธมิตร ทำให้สามารถเข้าถึงสายไฟเบอร์ได้โดยตรง 20 จุดทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีคอมพิวเตอร์ที่ติดมัลแวร์อีกจำนวนมากท ำหน้าที่เป็นจุดดักฟังให้กับ NSA
จุดดักฟังขนาดใหญ่มากในแผนที่ของ NSA ส่วนมากอยู่ในสหรัฐฯ แต่มีบางจุดที่อยู่ในยุโรป, เกาหลีใต้, ตะวันออกกลาง, และแถบอินโดนีเซีย (วงกลมอยู่บริเวณนั้นแต่สำนักข่าวหลายประเทศรายงานว่ าเป็นสิงคโปร์) โดยรวมทำให้การเชื่อมต่อข้ามทวีปแทบทั้งหมดต้องผ่านจ ุดดักฟังเหล่านี้
ในเอกสารอีกฉบับระบุถึงโครงการ Five Eyes เป็นข้อเสนอเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างอังกฤษและสหร ัฐฯ ตั้งแต่ปี 1946 โดยเสนอให้ขยายไปยัง ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, และแคนาดา ข้อตกลงนี้คือการแชร์เครือข่ายดักฟังกันและกัน โดยไม่ดักฟังประชาชนอีกฝ่าย แต่หากจำเป็นก็สามารถดักฟังโดยไม่แจ้งได้
สำหรับประเทศไทยถูกจัดให้เป็นศูนย์ระดับภูมิภาค มีจุดบริการดักฟังพิเศษ (Special Collection Service - SCS) อยู่มากกว่า 80 จุดในกรุงเทพฯ เช่นเดียวกับเมืองสำคัญทั่วโลก เช่น เบอร์ลิน, นิวเดลี, โรม, สิงคโปร์ แต่ยังไม่มีบริการดักฟังเคเบิลขนาดใหญ่ จุดดังฟังเหล่านี้อาจจะเป็นการวางมัลแวร์ไว้ในคอมพิว เตอร์ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ส่งข้อมูลกลับไปยัง NSA ได้เมื่อมีการร้องขอ ในปี 2008 NSA วางจุดเช่นนี้ไว้มากกว่า 20,000 จุดทั่วโลก และในเอกสารล่าสุดที่หนังสือพิมพ์ NRC ของเนเธอร์แลนด์อ้างถึง (แต่ไม่เปิดเผย) ก็ระบุว่ามีถึง 50,000 จุดแล้ว
ที่มา - NRC, The Guardian

NSA, Snowden, Privacy
อ่านต่อ...