คุณยาย Marion Stokes จากเมืองฟิลาเดเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มอัดวิดีโอเทปรายการทีวีตั้งแต่ปี 1977 ซึ่งตอนแรกเธอก็ทำเป็นงานอดิเรก แต่นานไปเธอก็หลงใหลการอัดเทป จึงต้องอัดเทปทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหากเธอต้องไปทานอาหารที่ภัตตาคารเมื่อไร เธอจะทานอาหารให้เร็วเพื่อรีบกลับบ้านไปเปลี่ยนม้วนเ ทป และเมื่อคุณยาย Stokes ได้แก่ตัวลงจนไม่สามารถอัดวิดีโอได้อีก เธอก็ได้สอนผู้ช่วยให้ใช้เครื่องอัดวิดีโอ
รายการข่าวที่คุณยาย Stokes อัดมีแทบทุกสถานี เช่น CNN, CNBC, Fox News, MSNBC, CSPAN และสถานีข่าวท้องถิ่นอื่น ๆ ซึ่งเหตุการณ์ข่าวที่คุณยายอัดไว้ก็มีเหตุการณ์สำคัญ ๆ หลายอย่าง ตั้งแต่เหตุการณ์วิกฤตการณ์จับตัวประกันของอิหร่าน จนไปเฮอริเคนแคทรีนา
คุณยาย Stokes ได้เสียชีวิตลงในปี 2012 ด้วยอายุ 83 ปี ซึ่งรวมแล้ว เธอได้อัดวิดีโอรายการทีวีมาเป็นเวลา 35 ปี นับเป็นจำนวนเทปได้กว่า 140,000 ม้วน
สำหรับวิดีโอเทปมหาศาลที่คุณยาย Stokes ได้อัดไว้นั้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก และตอนนี้ Internet Archive ได้เตรียมแปลงวิดีโอเทปที่คุณยาย Stokes บันทึกไว้เป็นดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้ศึ กษากันต่อไป
ที่มา - Fast Company ผ่าน The Verge
History, Television
อ่านต่อ...