Businessweek มีบทวิเคราะห์ต่อเครื่องเล่นเกม Xbox One ของไมโครซอฟท์ว่านอกจากมันเป็นคอนโซลยุคใหม่แล้ว มันยังเป็นสัญลักษณ์ของไมโครซอฟท์ยุคใหม่ใต้วิสัยทัศน์ One Microsoft ที่สตีฟ บัลเมอร์ เพิ่งประกาศไว้ด้วย
Businessweek วิเคราะห์ว่าถ้า Xbox One ทำยอดขายได้ดีแบบเดียวกับ Xbox 360 มันจะกลายเป็นช่องทางให้ลูกค้าหน้าใหม่ๆ หันมาใช้บริการบนกลุ่มเมฆของไมโครซอฟท์ และอาจหันมาซื้อฮาร์ดแวร์ของไมโครซอฟท์มากขึ้น ความสำเร็จของ Xbox One จะเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าวิสัยทัศน์ One Microsoft ที่บริษัทรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อ ง
ส่วนผสมของ Xbox One มาจากหลายๆ ฝ่ายของไมโครซอฟท์ร่วมกันทำ แกนของระบบปฏิบัติการมาจาก Windows 8 และรันอยู่บนแพลตฟอร์ม Hyper-V, แอพหลักบนเครื่องมีทั้ง Skype และ SkyDrive, บริการออนไลน์อยู่บนสถาปัตยกรรมของ Azure และเชื่อมโยงกับ Bing
ที่มา - Businessweek
Xbox One, Microsoft




อ่านต่อ...