ปัญหาความปลอดภัยจากการออกแบบของ Ruby on Rails (RoR) อาจจะทำให้หลายบริการตกอยู่ในความเสี่ยงที่แฮกเกอร์ส ามารถนำ cookie เดิมมาใช้งานซ้ำได้ เพราะการจัดเก็บข้อมูลซ้ำ ทำให้เว็บแอพพลิเคชั่นที่ไม่ระวัง กลับใส่ข้อมูลการล็อกอินเอาไว้ใน CookieStore ทำให้แฮกเกอร์ที่ดักจับ cookie จากเบราว์เซอร์ผู้ใช้ได้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื ่อยๆ แม้ว่าผู้ใช้จะล็อกเอาต์ไปแล้ว
กระบวนการนี้ไม่ได้เป็นปัญหาของ Rails โดยตรงเพราะที่จริงแล้วมี ActiveRecordStore ให้เลือกใช้ และลบข้อมูลออกไปเมื่อผู้ใช้ล็อกเอาต์ แต่ค่าเริ่มต้นของ Rails ที่ใช้ CookieStore แล้วยืนยันว่า cookie เป็นข้อมูลที่ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์ด้วยกระบวนการ "เซ็น" (sign) จากการแฮชข้อมูลรวมกับค่าข้อมูลลับ การยกเลิกข้อมูลที่เซ็นไปแล้วนี้มีทางเดียวคือการขอใ ห้เบราว์เซอร์ลบข้อมูลนี้ทิ้งไป แต่เมื่อแฮกเกอร์ดักข้อมูลนี้ได้ แฮกเกอร์ก็สามารถนำค่านี้กลับมาใช้งานได้เรื่อยๆ
ปัญหานี้มีผลกระทบตั้งแต่ Rails รุ่น 2.0 ถึง 4.0 การแก้ไปใช้ ActiveRecordStore จะมีปัญหาต้องแก้แอพพลิเคชั่นและต้องวางแผนเมื่อใช้ง านข้อมูลจากหลายฐานข้อมูล
ที่มา - Maverick Blogging, Threat Post
Ruby, Rails, Security
อ่านต่อ...