โนเกียได้จดสิทธิบัตร Responding to changes in emotional condition of a user ซึ่งกล่าวถึงความสามารถที่อุปกรณ์พกพาจะตรวจจับอารมณ ์ของผู้ใช้และตอบสนองโดยแสดงผลภาพของผู้ใช้ ณ ขณะนั้นบนคอนเทนต์แทนที่จะเป็นอิโมติคอนปกติได้
สิทธิบัตรอธิบายว่า ระบบจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ผ่านอัตราเร็วก ารพิมพ์ข้อความ, ระดับแรงกดแป้นคีย์บอร์ดระหว่างพิมพ์, จำนวนครั้งของการใช้ฟังก์ชัน backspace หรือ delete, อักขระที่ถูกพิมพ์หลายตัวติดกันเพื่อเป็นอิโมติคอน หรือการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้ใช้ และหากพบความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ อุปกรณ์พกพาจะถ่ายภาพผู้ใช้และวางบนคอนเทนต์แทนที่จะ เป็นอิโมติคอนปกติได้
สิทธิบัตรยังกล่าวว่า การประยุกต์ใช้การติดตามอารมณ์นี้ยังอาจรวมถึงการกระ ตุ้นให้แอพทำงานหรือการเปลี่ยนโปรไฟล์ของอุปกรณ์พกพา นั้นได้ด้วย
ที่มา: Espacenet ผ่าน Nokiapoweruser
Nokia, Patent
อ่านต่อ...