สำนักข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้ (National Intelligence Service) ถูกกล่าวหาโดยอัยการว่าใช้ทวิตเตอร์เพื่อชี้นำทางการ เมืองในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีและเลือกตั้งผู้ แทนราษฏร โดยทวีตชื่นชมและสนับสนุนนาง Park Geun-hye ผู้สมัครที่ภายหลังได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี พร้อมกับโจมตีฝั่งตรงข้ามไปมากกว่า 1.2 ล้านทวีต
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ทางกลาโหมยังกำลังสืบสวนศูนย์บัญชาการสงค รามไซเบอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานลับภายใต้กองทัพเกาหลีใต้ หลังจากที่ถูกเปิดเผยเช่นกันว่าศูนย์บัญชาการแห่งนี้ ทวีตเอียงไปทาง Park ไปประมาณ 23 ล้านทวีต
ผู้นำฝ่ายค้าน Kim Han-gil กล่าวว่าสิ่งที่แน่ชัดแล้วในตอนนี้ก็คือสำนักข่าวกรอ งและหน่วยงานรัฐอื่นๆ ได้เข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอย่างใหญ ่หลวงและเป็นระบบ
ยังไม่มีความแน่ชัดว่า การกระทำข้างต้นส่งผลกระทบหรือไม่ และมากน้อยเพียงใดต่อผลการเลือกตั้งที่ซึ่งนาง Park ชนะไปโดยทิ้งห่างคู่แข่งไปประมาณหนึ่งล้านเสียง (เกาหลีใต้มีประชากรประมาณ 50 ล้านคน)
เหตุผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นมีข่าวแพร่กระจายกันหลายเดื อนแล้ว แต่อัยการพึ่งประกาศถึงหลักฐานที่บอกรายละเอียดและขอ บเขตของปฏิบัติการ พร้อมกันนี้ อัยการได้ตั้งข้อหาผู้เกี่ยวข้องต่างๆ รวมไปถึงนาย Won Sei-hoon อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองเกาหลีใต้
ที่มา - The New York Times via The Verge
ข้อสังเกต: Park Geun-hye เป็นลูกสาวของประธานาธิบดีเผด็จการของเกาหลีใต้ Park Chung-hee ซึ่งเป็นผู้นำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ที่นำพาเกาหล ีเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม
Politics, South Korea, Twitter
อ่านต่อ...