รัฐบาลเวียดนามเพิ่งออกกฎหมายใหม่ลงโทษผู้ที่แสดงควา มเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีบทปรับเป็นเงินจำนวน 100 ล้านดอง (ประมาณ 150,000 บาท)
นายกรัฐมนตรีเวียดนาม Nguyen Tan Dung เพิ่งลงนามในกฎหมายดังกล่าวเพื่อประกาศบังคับใช้ในสั ปดาห์นี้ โดยในส่วนรายละเอียดได้ระบุว่าการแสดงความเห็นในเชิง กล่าวหาโจมตีรัฐบาลนั้นอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดทา งอาญาซึ่งมีโทษถึงขั้นจำคุก ในขณะที่การโพสต์ข้อความที่มีลักษณะโฆษณาชวนเชื่อให้ ต่อต้านอำนาจรัฐหรือเผยแพร่แนวคิดอุดมการณ์อนุรักษ์น ิยมนั้นก็มีโทษปรับเป็นเงินจำนวนมาก
นอกเหนือจากการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการแสดงความคิดเห ็นของประชาชนบนอินเทอร์เน็ตแล้ว รัฐบาลเวียดนามยังออกกฎหมายเพื่อกำกับดูแลธุรกิจออนไ ลน์ต่างๆ ในประเทศด้วยเช่นกัน กล่าวคือผู้ประกอบการรายใดที่ทำธุรกิจออนไลน์โดยปราศ จากใบอนุญาต หรือไม่แจ้งการเปลี่ยนเงื่อนไขการให้บริการบนเว็บไซต ์ก็อาจโดนปรับเป็นเงินตั้งแต่ 200 ถึง 1,000 ดอลลาร์ หรือหากผู้ประกอบการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าผ่านเว็บไซต์ไ ม่ตรงตามความเป็นจริง ก็อาจโดนปรับเป็นเงิน 1,000 ถึง 1,400 ดอลลาร์ โดยทั้งหมดนี้หากเป็นการกระทำโดยเจตนาก็จะโดนโทษปรับ เป็น 2 เท่าอีกด้วย
เปรีบบเทียบกับประเทศไทยแล้ว ไม่แน่ใจว่าใครเคร่งครัดเรื่องการควบคุมประชาชนบนอิน เทอร์เน็ตมากกว่ากัน
ที่มา - Tech In Asia via The Next Web
Social Media, Vietnam
อ่านต่อ...