แอปเปิลยื่นจดสิทธิบัตร Digital camera including refocusable imaging mode adaptor เมื่อสองปีที่แล้ว และเพิ่งได้รับการอนุมัติเมื่อไม่กี่วันก่อน
สิทธิบัตรนี้กล่าวถึงกล้องที่สามารถสลับโหมดระหว่างก ารถ่ายภาพที่ความละเอียดต่ำที่สามารถนำมาปรับโฟกัสที หลังได้ และภาพที่ความละเอียดสูงที่ไม่สามารถนำมาปรับโฟกัสที หลังได้
เพื่อให้กล้องสามารถถ่ายภาพได้ทั้งสองโหมด ตัวกล้องจะมีอแด็ปเตอร์ซึ่งมีแผงเลนส์ขนาดจิ่ว (microlens array) ที่สามารถสไลด์เข้าระหว่างเลนส์และเซ็นเซอร์ของกล้อง เพื่อถ่ายภาพก่อนโฟกัสทีหลัง (ภาพที่ 1) และสไลด์ออกเพื่อถ่ายภาพปกติ (ภาพที่ 2)
สิทธิบัตรนี้ยังอ้างอิงสิทธิบัตรของกล้อง Lytro ของ Ren Ng แต่ก็ระบุว่ากล้อง Lytro ยังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด เนื่องจากว่าไม่ได้ตอบสนองความต้องการสลับโหมดถ่ายภา พตามที่กล่าวไปข้างต้น
สิทธิบัตรนี้ยังกล่าวว่า โมดูลกล้องนี้อาจถูกรวมเข้ากับอุปกรณ์พกพาได้ แต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดแต่อย่างไร
ที่มา: USPTO ผ่าน Apple Insider

ภาพที่ 1 โหมดถ่ายภาพก่อนโพกัสทีหลัง

ภาพที่ 2 โหมดถ่ายภาพปกติ
Apple, Patent, Lytro
อ่านต่อ...