ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลังการเปิดเผยเอกสารจำนวนมาก ของ Edward Snowden การยื่นขอเปิดเผยเอกสารตามกระบวนการเปิดเผยข้อมูลรัฐ บาลก็สูงขึ้นอย่างมาก ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยข้อมูลการซื้อช่องโหว่ซอฟต์แวร์จากบริษัท VUPEN กันไปก่อนแล้ว แต่เมื่อโครงการ MuckRock ยื่นขอเอกสารการจัดซื้อช่องโหว่ซอฟต์แวร์ทั้งหมด เช่น การจัดซื้อเกี่ยวกับ "CNO" หรือ "Computer Network Attrack" กลับถูกปฎิเสธโดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถค้นหาเอกสารให ้ทั้งหมดได้
คำปฎิเสธการเปิดเผยข้อมูลอ้างว่า หากจะค้นหาเอกสารเหล่านี้จะต้องค้นหาจากแฟ้มเอกสารทน นับพันแฟ้ม แล้วอ่านเอกสารทีละฉบับ
ตอนนี้โครงการ MuckRock กำลังขอเปิดเผยกระบวนการจัดการสัญญาของ NSA เองว่ามีกระบวนการอย่างไร จึงไม่สามารถค้นหาเอกสารย้อนหลังได้เช่นนี้
MuckRock ตั้งข้อสังเกตว่า NSA อาจจะจงใจสร้างกระบวนการจัดการให้ค้นหาในภายหลังได้ย าก เพื่อให้ตรวจสอบได้ลำบากเช่นกรณีในข่าวนี้
ที่มา - MuckRock
NSA,USA
อ่านต่อ...