ซัมซุงได้จดสิทธิบัตร Method of operating functions of a portable terminal having a bended display ซึ่งอธิบายถึงฟังก์ชันบนอุปกรณ์แบบพกพาที่มีหน้าจอบิ ดงอลงไปด้านข้างของตัวเครื่อง ภาพของอุปกรณ์ที่ปรากฏในสิทธิบัตรนั้นคล้ายกับที่บริ ษัทเคยโชว์สมาร์ทโฟนต้นแบบใช้จอ OLED บิดงอลงไปที่ขอบด้านขวาของเครื่องเมื่องาน CES ต้นปีนี้
ฟังก์ชันที่พูดถึงในสิทธิบัตรมี อาทิ การปลดล็อกเครื่อง การเก็บคอนเทนต์ลงคลิปบอร์ด และการเข้าถึงภาพในคลังภาพ (ดูภาพได้ที่ท้ายข่าว) สำหรับฟังก์ชันทั้งหมดนั้นดูได้จากเว็บไซต์ The Verge ครับ
จากข่าวลือว่าซัมซุงมีแผนทำสมาร์ทโฟนจอโค้งรูปแบบใหม่ที่มองเห็ นได้สามมุม และการนำเสนอในงานพบปะนักวิเคราะห์ทางการเงินในเกาหลีใต้ ที่บริษัทจะมุ่งประยุกต์ใช้หน้าจอโค้งในหนึ่งถึงสองป ีข้างหน้า เราคงจะได้เห็นอุปกรณ์พกพาที่มีหน้าจอโค้งลักษณะนี้ใ นอีกไม่นานนัก
ที่มา: USPTO ผ่าน The Verge

การปลดล็อกเครื่องโดยการสไลด์นิ้วที่จอโค้งด้านข้างข องเครื่อง

การเก็บคอนเทนต์ลงคลิปบอร์ดโดยการวางนิ้วบนคอนเทนต์แ ละลากไปยังจอโค้งด้านข้างของเครื่อง

การเข้าถึงภาพในคลังภาพโดยการ scroll ตามวันที่ที่ปรากฏบนจอโค้งด้านข้างของเครื่อง
Samsung, Patent, Display, Mobile
อ่านต่อ...