PowerUp 3.0 คือโครงการบน Kickstarter ที่จะสร้างอุปกรณ์สำหรับใช้ติดตั้งบนเครื่องบินกระดา ษพับ เพื่อจะใช้ควบคุมมันเสมือนเป็นเครื่องบินบังคับโดยอา ศัยสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์สั่งการ
PowerUp 3.0 เป็นอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนามาจนถึงรุ่นที่ 3 แล้ว จากแต่เดิมเป็นเพียงชุดขับใบพัดเพื่อเสริมแรงขับให้แ ก่เครื่องบินกระดาษ ทว่าในภายหลังได้เพิ่มฟังก์ชันการบังคับควบคุมทิศทาง เข้ามาด้วย โดยมันมีชิ้นส่วนสำคัญประกอบด้วยชุดมอเตอร์พร้อมก้าน ใบพัด และแผ่นหางเสือเพื่อควบคุมการเลี้ยว ซึ่งอุปกรณ์เหล่าถูกนี้เชื่อมต่ออยู่กับแผงวงจรควบคุ มที่มีชุดรับ-ส่งสัญญาณเพื่อสื่อสารกับสมาร์ทโฟนอยู่ภายใน และทั้งหมดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้ผ ่านทางสาย micro USB
การใช้งานเพียงแค่พับเครื่องบินกระดาษและหนีบชุด PowerUp 3.0 เข้าไปกับเครื่องบินกระดาษนั้น หลังจากนั้นเมื่อร่อนเครื่องบินกระดาษดังกล่าวออกไป ก็จะสามารถควบคุมเครื่องบินกระดาษได้ด้วยสมาร์ทโฟน โดยกำหนดทิศทางการเลี้ยวของมันด้วยการเอียงสมาร์ทโฟน ในมือ หรือเร่งความเร็วเครื่องบินกระดาษโดยการกดหน้าจอเพื่ อสั่งให้ใบพัดทำงาน ทั้งหมดนี้ใช้การสื่อสารผ่านบลูทูธซึ่งมีรัศมีในการค วบคุมอุปกรณ์อยู่ในช่วง 55 เมตร
ล่าสุด PowerUp 3.0 ได้รับเงินสนับสนุนทะลุเป้าไปไกลโขแล้วทั้งที่ยังเหล ือเวลาระดมทุนอีกเกือบ 2 เดือน โดยในขณะนี้มียอดสมทบเงินเกิน 270,000 ดอลลาร์ จากเป้าที่ตั้งไว้เพียง 50,000 ดอลลาร์เท่านั้น หากใครที่สนใจสั่้งซื้อ PowerUp 3.0 ไว้เล่นสักชุด ก็เพียงสมทบเงิน 30 ดอลลาร์เท่านั้น โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์รุ่นวางขายจริงจะพร้อมในเดือนมิถุ นายนปีหน้า
ที่มา - The Verge

Gadget, Toys, Kickstarter
อ่านต่อ...