ปกติแล้วเวลามีสถิติยอดขายหรือส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์ มักเป็นตัวเลขเฉพาะสมาร์ทโฟนที่ขายออกไปในไตรมาสนั้น ๆ หรือปีนั้นๆ แต่ถ้าอยากได้ตัวเลขรวมของสมาร์ทโฟนที่ถูกใช้งานอยู่ ก็ไม่ค่อยมีตัวเลขนี้มากนัก
หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลของเว็บไซต์ Business Insider ได้ประเมินตัวเลขรวมทของทั้งตลาด โดยอาศัยข้อมูลการขายสมาร์ทโฟน ผสมกับการประเมินยอดการอัพเกรดสมาร์ทโฟนเครื่องเก่า ได้ออกมาว่าปัจจุบันมีสมาร์ทโฟนที่ใช้งานอยู่ (active) ประมาณ 1.5 พันล้านเครื่อง

  • Android ครองตลาดเบ็ดเสร็จ 72% เพิ่มขึ้นจาก 55% ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และยังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีก
  • iOS ยังรักษาฐานที่มั่น 18% ใกล้เคียงกับตัวเลขของปีที่แล้วที่ 19%
  • BlackBerry อยู่ที่ 4% ลดลงจากของเดิม 9%
  • Windows Phone อยู่ที่ 2.9% เพิ่มขึ้นจากของเดิม 2.6% เล็กน้อย

ปัจจัยการเติบโตที่สำคัญของ Android เกิดจากตลาดประเทศกำลังพัฒนาอย่างจีนและอินเดียนั่นเ อง

ที่มา - Business Insider
Android, Market Share, Mobile
อ่านต่อ...