ยังคงทนทายาทต่อไปสำหรับ HTC HD2 สมาร์ทโฟนไม้สุดท้ายของ Windows Mobile และมีชีวิตมาตั้งแต่ Android ยังไม่ทันตั้งไข่ และล่าสุดก็ยังไปได้ต่อ หลังจากมีนักพัฒนาพอร์ต Android 4.4 "KitKat" มาลง HTC HD2 เรียบร้อยแล้ว
รอม KitKat ที่พอร์ตมาลงคราวนี้เป็นรอม SlimKat ซึ่งรันได้เปิดติดแต่ยังใช้งานได้ไม่สมบูรณ์นัก ยังใช้งานกล้อง, SD card, Wi-Fi และต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายยังไม่ได้ แต่ความรวดเร็วในการใช้งานจัดว่ายอดเยี่ยมสำหรับสมาร ์ทโฟนที่อายุสี่ปีกว่าๆ เครื่องนี้
วิธีการแฟลชรอมสามารถดูได้จากที่มาครับ
ที่มา - PocketNow

HTC HD2, HTC, Android, mobile, KitKat
อ่านต่อ...