ซีอีโอของ Amazon นาย Jeff Bezos ได้ออกเผยวิธีการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าแบบใหม่ ด้วยการใช้หุ่นยนต์โดรน ผ่านทางรายการ 60 Minutes โดยหุ่นโดรนเหล่านี้สามารถที่จะส่งพัสดุที่มีน้ำหนัก ไม่เกิน 5 ปอนด์ถึงลูกค้าได้ภายใน 30 นาที และจะให้บริการภายใต้แบรนด์ใหม่ชื่อ Amazon PrimeAir
เขาบอกว่า 86% ของยอดการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Amazon เป็นสินค้าที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 5 ปอนด์อยู่แล้ว โดยโดรนที่ใช้ในบริการ Amazon PrimeAir จะเป็นโดรนแปดใบพัด ที่จะรอรับสินค้าอยู่ที่ปลายสายพาน ณ ศูนย์กระจายสินค้าประจำพื้นที่ หลังจากนั้น โดรนเหล่านี้จะสามารถบินไปส่งสินค้าได้ภายในรัศมี 10 ไมล์จากศูนย์กระจายสินค้า
Amazon บอกว่า บริการดังกล่าว จะเริ่มให้บริการจริงได้จะต้องใช้เวลาอีกหลายปี เพราะต้องรอให้เทคโนโลยีสามารถพัฒนาให้ถึงขั้นที่สาม ารถให้บริการได้จริงก่อน และในขณะเดียวกันต้องรอให้กฎหมายเอืื้อต่อการให้บริก ารลักษณะนี้ โดย Bezos เชื่อว่าเราจะได้เห็นบริการนี้หลังปี 2015 อย่างเร็วที่สุด
ที่มา - Engadget

Amazon PrimeAir, Amazon, Jeff Bezos, Drone
อ่านต่อ...