บริษัทรถยนต์บางรายอย่าง Nissan และ Ford ออกมาประกาศเรื่องวิสัยทัศน์ของรถยนต์ไร้คนขับในอนาค ตไปแล้ว แต่พี่ใหญ่อย่าง GM กลับ "เห็นต่าง" ไปครับ
Mike Robinson ผู้บริหารระดับสูงของ GM ไปให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการด้านคมนาคมของรัฐสภาสหรัฐ โดยเขาสะท้อนมุมมองของค่าย GM ว่ารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติยังไม่น่าจะเป็นจริงได้ ในอนาคตที่มองเห็น (for the foreseeable future) และมนุษย์ยังต้องเป็นฝ่ายควบคุมยานพาหนะอยู่
ประเด็นเรื่องรถยนต์ไร้คนขับนั้นกำลังเป็นที่สนใจในห น่วยงานภาครัฐของสหรัฐ โดยการทดลองรถยนต์ไร้คนขับของกูเกิลทำให้เกิดคำถามใน หมู่ ส.ส. และ ส.ว. ทั้งในระดับชาติและระดับรัฐว่าสมควรจะปรับเปลี่ยนกฎห มายด้านจราจรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้หรือไม่
ที่มา - Detroit News
GM, Automobile
อ่านต่อ...