แนวโน้มของสมาร์ทโฟนในทุกวันนี้ต่างก็มีขนาดหน้าจอที ่ใหญ่ขึ้น ซึ่งแน่นอนว่ามันมีข้อดีและข้อเสียในตัว ซึ่งผู้ใช้บางรายมองว่าหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นทำให้การใช้ งานด้วยมือข้างเดียวนั้นไม่ใคร่จะสะดวกนัก ด้วยเหตุนี้ Samsung จึงปิ๊งไอเดียและยื่นจดสิทธิบัตรฉบับใหม่เป็นเทคนิคก ารจัดวางส่วนติดต่อผู้ใช้งานบนหน้าจอสมาร์ทโฟนให้สะด วกต่อการใช้งานมือเดียว โดยอาศัยการตั้งค่าโดยตรงด้วยตัวผู้ใช้เอง
เป้าหมายของนั้น Samsung ก็เพื่อให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนสามารถใช้งานอุปกรณ์ด้วยมื อเพียงข้างเดียวได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นแม้ว่าตัวสมาร์ ทโฟนเองจะมีหน้าจอขนาดใหญ่ก็ตามที ดังจะเห็นได้จาก Galaxy Note 3 ที่มีโหมดหน้าจอจิ๋วซึ่งเป็นการย่อส่วนติดต่อผู้ใช้ง านทั้งหมดให้เล็กลง ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้มือเพียงข้างเดียวกดปุ่มหรือไอค อนต่างๆ ได้สะดวก
แต่เนื่องจากมือของแต่ละคนนั้นมีขนาดไม่เท่ากัน ด้วยเหตุนี้เองโหมดหน้าจอจิ๋วของ Note 3 ก็ยังคงอาจจะใหญ่หรือเล็กเกินไปสำหรับผู้ใช้บางราย นั่นจึงเป็นที่มาของแนวคิดหลักของสิทธิบัตรฉบับนี้ที ่จะปล่อยให้ผู้ใช้งานได้กำหนดพื้นที่จัดวางส่วนติดต่ อผู้ใช้งานได้เอง โดยผู้ใช้สามารถกำหนด "พื้นที่สะดวก" บนหน้าจอได้ด้วยการกวาดนิ้วหัวแม่มือไปบนหน้าจอ และพื้นที่ซึ่งนิ้วหัวแม่มือสามารถสัมผัสถึงได้นั่นเ องคือ "พื้นที่สะดวก" ที่จะทำการจัดวางปุ่ม และไอคอนต่างๆ ให้ผู้ใช้สามารถใช้นิ้วแตะได้ด้วยมือข้างเดียวกับที่ ถือสมาร์ทโฟนนั่นเอง
รูปแบบการจัดวางปุ่มและไอคอนนี้จะโค้งรับไปกับรัศมีท ี่นิ้วมือสามารถยื่นไปถึง ซึ่งมันสามารถทำงานได้ทั้งในโหมดหน้าจอแนวตั้งและแนว นอน หรือแม้แต่การถืออุปกรณ์ในขณะเอียงเครื่อง
หากแนวคิดของสิทธิบัตรนี้ถูกนำไปปรับใช้อย่างจริงจัง ในผลิตภัณฑ์ที่ออกวางขายก็น่าจะทำให้คนบ่นเรื่องหน้า จอเทอะทะลดน้อยลงอีกหน่อย
ที่มา - Ubergizmo, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO

Patent, Samsung
อ่านต่อ...