DigitalOcean ผู้ให้บริการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆน้องใหม่ที่มาค่อนข้ างแรงจากราคาที่ถูกกว่าผู้ให้บริการรายอื่น (เริ่มต้นเครื่องเล็ก 5 ดอลลาร์ต่อเดือน) เปิดศูนย์ข้อมูลอัมสเตอร์ดัมศูนย์ที่สอง และประกาศว่าศูนย์ข้อมูลที่สิงคโปร์จะพร้อมเปิดให้บร ิการภายในสองเดือนข้างหน้า โดยส่งอุปกรณ์ไปยังสิงคโปร์แล้ว
ทางบริษัทระบุว่าความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้นรวดเร ็วมากในช่วงหลัง โดยลูกค้าไม่สามารถสร้างเครื่องในอัมสเตอร์ดัมเพิ่มเ ติมได้มาระยะหนึ่ง แต่หลังจากนี้จะสามารถสร้างเครื่องเพิ่มเติมได้ในศูน ย์ข้อมูลที่สองนี้
ข้อเรียกร้องจากลูกค้าให้ DigitalOcean ไปสร้างศูนย์ข้อมูลในประเทศของตัวเองนั้นมีหลากหลายป ระเทศ ทาง DigitalOcean ระบุว่าประเทศอันดับหนึ่งที่ได้รับเรียกร้องคือบราซิ ล แต่ปัญหากฎหมายภาษีและโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่พร้อมทำ ให้ต้องจัดอันดับประเทศอื่นขึ้นมาก่อน หลังจากสิงคโปร์แล้ว DigitalOcean เตรียมจะเปิดศูนย์ใหม่ในอังกฤษต่อไป
ที่มา - TechCrunch
Cloud Computing,DigitalOcean
อ่านต่อ...