ดัสสัน 521 ตามสภาพครับ รายละเอียด 087-2203030 ขาย 79,000 ครับ