Chrome Beta เพิ่มฟีเจอร์สำหรับนักพัฒนาเว็บสองฟีเจอร์ใหม่เพื่ออ ำนวยให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อน ที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น ได้แก่ การจำลองหน้าจอสำหรับอุปกรณ์โมบาย และการดีบั๊กเว็บในอุปกรณ์แอนดรอยด์โดยตรง
การจำลองหน้าจอนั้นจะสามารถจำลองการใช้งานบนโทรศัพท์ และแท็บเล็ตได้หลายอย่าง ทั้งการปรับความละเอียดพิกเซล, ขนาดหน้าจอ, จำลองการแตะหน้าจอ, ไปจนถึงเซ็นเซอร์ที่มีในอุปกรณ์เคลื่อนที่
สำหรับการดีบั๊กแบบรีโมต เมื่อเราต่อสาย USB เข้ากับเครื่องจะสามารถสั่งระยะไกลได้ โดยภาพที่เรนเดอร์มาแล้วจะนำมาแสดงบนหน้าจอของ Chrome เหมือนเดิม และรับอินพุตจากพีซี ความได้เปรียบของการดีบั๊กแบบนี้คือการดูประสิทธิภาพ การเรนเดอร์บนอุปกรณ์จริง รวมไปถึงการดูบั๊กของเบราว์เซอร์ที่อาจจะไม่เหมือนกั น
ที่มา - Chromium Blog

Chrome, Development, HTML5
อ่านต่อ...