กลุ่ม USB 3.0 Promotor Group ประกาศเริ่มพัฒนามาตรฐาน พอร์ต USB 3.1 แบบใหม่ จากเดิมที่มีสามแบบ คือ Type-A, Type-B, และ Micro-B โดยจะเรียกว่า Type-C มีความสามารถสำคัญคือการใส่สายได้โดยไม่ต้องดูว่าเป็ นด้านที่ถูกต้องหรือไม่
เงื่อนไขการออกแบบของ Type-C จะต้องมีขนาดใกล้เคียงกับ Micro-B ทุกวันนี้, เสียบได้โดยไม่ต้องดูด้านของพอร์ตที่จะเสียบ, และต้องรองรับความเร็วของ USB ในอนาคต (ทุกวันนี้ Micro-B ใช้การขยายด้านข้างเพื่อรับความเร็วสูง), และรองรับการจ่ายพลังงานตามระดับที่อุปกรณ์ขอ
มาตรฐานน่าจะเสร็จออกมาให้รีวิวได้ภายในไตรมาสแรกของ ปี 2014 และมาตรฐานสมบูรณ์จะเสร็จช่วงกลางปี สำหรับตัวพอร์ต กระบวนการจนกระทั่งออกมาเป็นมาตรฐานน่าจะเร็วกว่ากระ บวนการปรับปรุง USB ตรงๆ อยู่มาก คงไม่ต้องรอเป็นปีเหมือนสมัย USB 3.0
ที่มา - USB.org (PDF)
USB, Open Standard
อ่านต่อ...