กูเกิลปรับปรุง Google Trends ให้ฉลาดขึ้นกว่าเดิมใน 2 ด้าน

  • สามารถเรียนรู้ความหมายของคำที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น ถ้าเทียบคำค้นว่า "harvard" กับ "rice" ระบบจะเข้าใจว่าหมายถึง "Rice University" ไม่ใช่การค้นหาเกี่ยวกับ "ข้าว" ซึ่งจะมีระบบ suggestion ให้เหมือนกับการค้นหาผ่าน Google Search ที่เราคุ้นเคยกัน
  • นับรวมคำที่สะกดผิดบ่อยๆ เข้ามาในสถิติด้วย เช่น ถ้าค้นคำว่า Gwyneth Paltrow ระบบจะนับคำค้นที่สะกดผิดเป็น Gweneth Paltrow หรือ Gwen Paltro มาให้ด้วย

ที่มา - Google Inside Search
ตัวอย่างการค้นคำว่า harvard vs rice แบบเดิม

ระบบใหม่สามารถเรียนรู้ได้ว่า rice หมายถึงอะไร

Google Search, Search Engine, Google
อ่านต่อ...