กลุ่มมาตรฐานอุตสาหกรรม Bluetooth SIG ออกเอกสารมาตรฐานของ Bluetooth 4.1 ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงครั้งแรกนับจาก Bluetooth 4.0 เมื่อปี 2010 โดยมีของใหม่ดังนี้

  • ปรับปรุงเรื่องการส่งสัญญาณให้ใช้งานร่วมกับ LTE โดยรบกวนซึ่งกันและกันน้อยที่สุด
  • ปรับปรุงเรื่องระยะเวลาการเชื่อมต่อใหม่ (reconnection time interval) ให้ยืดหยุ่นกว่าเดิม ช่วยให้เราสามารถเดินออกจากห้องแล้วเดินกลับเข้ามาให ม่ อุปกรณ์สองตัวก็จะกลับมาเชื่อมต่อกันเองอัตโนมัติ
  • ปรับปรุงการส่งข้อมูลให้ส่งข้อมูลเป็นก้อนขนาดใหญ่ (bulk data transfer) เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลเป็นระยะ เวลานาน (เช่น แอพพวกออกกำลังกาย) ที่กลับเข้ามาในบ้านแล้วโอนถ่ายข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื ่นๆ รวดเดียว
  • อุปกรณ์ Bluetooth 4.1 สามารถทำหน้าที่เป็นได้ทั้งตัวอุปกรณ์ (peripheral) และฮับรับข้อมูลได้พร้อมกัน เช่น นาฬิกาอัจฉริยะสามารถรับข้อมูลจากเครื่องวัดการเต้นห ัวใจ (ทำหน้าที่เป็นฮับ) และส่งข้อมูลไปยังสมาร์ทโฟนไปพร้อมๆ กันได้เลย
  • ปรับปรุงมาตรฐานเพื่อให้ในอนาคตสามารถนำอุปกรณ์ Bluetooth ไปต่อเชื่อมกับ IPv6 ได้โดยตรง

ที่มา - Bluetooth SIG
Bluetooth




อ่านต่อ...