หลังจากกูเกิลและยาฮูประกาศเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดไปก่อนแล้ว ตอนนี้ไมโครซอฟท์ก็ออกมาแถลงถึงกำหนดการการเข้ารหัส โดยไมโครซอฟท์แสดงถึงความโปร่งใสสามส่วนเพื่อรับประก ันว่าข้อมูลผู้ใช้จะไม่ถูกดักฟังโดยรัฐ ได้แก่ การเข้ารหัสระหว่างศูนย์ข้อมูล, การเข้ารหัสการรับส่งข้อมูลจากลูกค้า, การเปิดเผยโค้ดในซอฟต์แวร์เพื่อรับประกันว่าจะไม่มีก ารใส่ประตูลับไว้ในโค้ด
ไมโครซอฟท์สัญญาว่าภายในปี 2014 จะปรับบริการหลักๆ ได้แก่ Outlook.com, Office365, SkyDrive, และ Windows Azure ให้รองรับการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งขึ้น

  • บริการหลักเหล่านี้จะเข้ารหัสเมื่อติดต่อกับลูกค้าเส มอ
  • การเข้ารหัสจะปรับไปใช้กุญแจขนาด 2048 บิต และรองรับความเป็นความลับในอนาคตแม้กุญแจหลุดออกไป
  • บริการจะมีตัวเลือกให้เข้ารหัสข้อมูลที่เก็บบนเซิร์ฟ เวอร์ไมโครซอฟท์ได้
  • ไมโครซอฟท์จะทำความร่วมมือกับผู้ให้บริการภายนอกที่ไ มโครซอฟท์ต้องเชื่อมต่อด้วย เช่น อีเมล ให้เชื่อมต่อกันแบบมีการเข้ารหัส

ที่น่าสนใจคือไมโครซอฟท์ออกมาระบุว่าจะมีการเคลื่อนไ หว "ทางกฎหมาย" เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ไมโครซอฟท์จะแจ้งลูกค้าที่เป็นองค์กรและรัฐบาลหากมีค ำขอค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเหล่านี้ และไมโครซอฟท์จะยื่นคำคัดค้านหากมีการขอค้นข้อมูลที่ อยู่นอกอำนาจศาลของแต่ละประเทศ
สำหรับประเด็นความโปร่งใส ไมโครซอฟท์จะเปิดให้หน่วยงานรัฐของประเทศต่างๆ เข้าตรวจสอบซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์เพื่อยืนยันว่าจะไม ่มีประตูลับสำหรับรัฐบาลใดๆ
ที่มา - TechNet
Microsoft, Privacy, Security
อ่านต่อ...