Lars Backstrom ผู้บริหารของ Facebook ออกมาอธิบายถึงการปรับอัลกอริทึม News Feed ครั้งล่าสุด โดยมีประเด็นดังนี้

  • สิ่งที่ Facebook ทำคือพยายามประเมิน "คุณค่า" (value) ของเนื้อหาแต่ละชิ้น และแสดงเนื้อหาที่มีคุณค่ามากกว่าให้เยอะขึ้น (ตัวอย่างเช่น ภาพ meme ตลกย่อมมีคุณค่าน้อยกว่าบทความเชิงลึก)
  • ปัจจัยหลักที่ Facebook ใช้ประเมินคุณค่าของเนื้อหาคือ "แหล่งที่มา" ของเนื้อหานั้น (source of content) โดยมีระบบให้คะแนนว่าเนื้อหาจากสื่อหรือแหล่งข้อมูลร ายใดมีคุณค่าเหนือกว่ากัน
  • Facebook ไม่ได้ปรับอัลกอริทึมเพื่อลดคะแนนของสื่อรายใดเป็นพิ เศษ แต่ในมุมมองของบริษัท โพสต์ภาพตลกที่เขียนบรรยายแนวว่า "one like = one respect" (เทียบกับของเมืองไทยก็ประมาณ "ขอหนึ่งไลค์") ได้คะแนนเยอะเกินไปในระบบอัลกอริทึมเดิมที่ให้ความสำ คัญกับการกดไลค์เยอะ
  • Backstrom ยกตัวอย่างว่าอัลกอริทึมใหม่อาจทำให้เราเห็นภาพตลกลด ลง 10% และเห็นลิงก์บทความเพิ่มขึ้น 10% แต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่เห็นภาพตลกอีกเลย

ที่มา - AllThingsD
Facebook, Social Network
อ่านต่อ...