ธนาคารกลางของจีนออกมาห้ามไม่ให้หน่วยงานทางการเงินใ ห้บริการซื้อขาย Bitcoin หลังจากที่ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ความนิยม Bitcoin ในจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดันราคาซื้อขายให้เกินพันดอลลลาร์
ประกาศนี้ออกมาจากคณะกรรมการกำกับดูแลธนาคารของจีน โดยระบุว่าประกาศนี้เป็นไปเพื่อป้องกันประชาชนจากควา มเสี่ยงในการซื้อขาย Bitcoin
การประกาศครั้งนี้มีผลให้ร้านค้า และบริการต่างๆ ในจีน ไม่สามารถรับจ่ายเงินเป็น Bitcoin ได้อย่างถูกกฎหมาย อย่างไรก็ดีประกาศนี้ไม่ได้ห้ามการซื้อขาย Bitcoin ไปทั้งหมด โดยเว็บที่ให้บริการซื้อขาย Bitcoin นั้นจะต้องอยู่ในกำกับของหน่วยงานกำกับทางด้านโทรคมน าคมของจีน และต้องรายงานความผิดปกติทางการเงินให้กับหน่วยงานป้ องกันการฟอกเงินอีกด้วย
สรุปสั้นๆ คือ ยังเล่น Bitcoin กันต่อไปได้ แต่ห้ามใช้จ่ายแทนเงิน
การประกาศครั้งนี้สร้างความตระหนกกับตลาด Bitcoin อย่างรุนแรงในช่วงแรก ราคาจากที่สูงกว่า 1200 ดอลลาร์ต่อ BTC ตกมาอยู่ที่ 870 ดอลลาร์เท่านั้น ก่อนที่จะกลับขึ้นมาอยู่ในช่วง 1000 ดอลลาร์ต่อ BTC อีกครั้ง
ที่มา - The People's Bank of China, BBC
Bitcoin, China, Finance
อ่านต่อ...