ไมโครซอฟท์ประกาศเปิดศูนย์ข้อมูลให้กับบริการ Windows Azure ในบราซิลภายในช่วงต้นปี 2014 หลังจากมีศูนย์ข้อมูลทั้งในเอเชีย, สหรัฐฯ, และยุโรป มาก่อนแล้ว
Azure นับเป็นบริการคลาวด์ที่มีศูนย์ข้อมูลให้เลือกมากที่ส ุดบริการหนึ่ง ศูนย์ข้อมูลที่มีการเปิดตัวก่อนหน้านี้เช่น ญี่ปุ่น, จีน, และออสเตรเลีย
ข้อดีสำคัญข้อหนึ่งของศูนย์ข้อมูลบราซิลคือมันใกล้สห รัฐฯ ทำให้สำหรับผู้ใช้ที่เลือกบริการเก็บข้อมูลข้ามทวีป (Geo Redundant Storage - GRS) จากสหรัฐฯ จะถูกสำรองข้อมูลไปยังบราซิลเป็นที่แรกก่อน และเลือกศูนย์ข้อมูลอื่นเป็นอันดับต่อไป
ก่อนหน้านี้ Digital Ocean ก็เคยระบุว่าบราซิลเป็นประเทศที่มีลูกค้าขอให้เปิดศู นย์ข้อมูลมากที่สุด แต่ทางบริษัทยังไม่พร้อม
ที่มา - MSDN Blog
Cloud Computing, Microsoft, Windows Azure
อ่านต่อ...