คดีสิทธิบัตรจาวาที่น่าจะเป็นคดีสำคัญที่สุดในบรรดาส ิทธิบัตรแอนดรอยด์ ที่จบคดีในปีที่แล้ว ออราเคิลแพ้คดีสิทธิบัตรแทบทั้งหมด และชนะคดีชุดทดสอบเพียง 9 บรรทัด แต่ยังมีคดีหนึ่งที่ตัดสินไม่เด็ดขาด คือ ลิขสิทธิ์ของ API ที่ลูกขุนไม่สามารถตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้ผู้พิพากษา Alsup ต้องตัดสินเอง และจบคดีด้วยการยกฟ้องไปเพราะ Alsup ระบุว่า API นั้นไม่มีลิขสิทธิ์
ออราเคิลประกาศว่าจะอุทธรณ์ประเด็นนี้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว และตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาการสอบพยานใหม่
นักข่าวที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีระบุว่ากูเกิลอาจจะตก ที่นั่งลำบากเพราะองค์คณะผู้พิพากษาทั้งสามคนมีแนวโน ้มจะเห็นด้วยกับออราเคิล
ประเด็นว่า API มีลิขสิทธิ์หรือไม่กลายเป็นประเด็นสำคัญ ออราเคิลระบุหลักการมีลิขสิทธิ์ของ API ว่ามีสามองค์ประกอบคือ ลำดับ (sequence), โครงสร้าง (structure), และ รูปแบบ (organization) เพียงพอที่จะได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ แต่ผู้พิพากษา Alsup ระบุว่าองค์ประกอบเหล่านี้ไม่ได้ถูกอ้างในศาลมานานนั บสิบปีแล้วและไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป
โลกไอทีแบ่งออกเป็นสองข้างอย่างชัดเจน บริษัทที่ถือทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนมาก เช่น ไมโครซอฟท์, EMC, และ Netapp แสดงความเห็นด้วยก้บข้อโต้แย้งของออราเคิล ขณะที่กลุ่มนักพัฒนาและบริษัทใหม่ๆ เช่น Rackspace และ Stack Exchange แสดงความเห็นด้วยกับกูเกิล
หาก API ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์จะมีประเด็นปัญหาคือลิขส ิทธิ์นั้นได้รับความคุ้มครองที่ยาวนานอย่างมาก การทำซอฟต์แวร์เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ในระดับโค้ดที ่ต้องการการเลียนแบบ API นั้นจะทำไม่ได้เป็นระยะเวลานับสิบๆ ปี
ขณะที่อีกฝั่งหนึ่ง บริษัทขนาดใหญ่มักควบคุมแพลตฟอร์มของตัวเองผ่าน API เช่น ไมโครซอฟท์ควบคุมแพลตฟอร์มวินโดวส์ผ่านทาง API ของวินโดวส์และ .NET, อินเทลและเอเอ็มดีควบคุมแพลตฟอร์ม x86 และ AMD64 ผ่านการควบคุมผู้ใช้ API หาก API เหล่านี้ไม่ได้รับความคุ้มครองบริษัทเหล่านี้จะเสียผ ลประโยชน์อย่างมหาศาล
ที่มา - ArsTechnica
Java, Oracle, Google, Android, Intellectual Property, Copyright
อ่านต่อ...