CTIA หรือสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจเครือข่ายไร้สายของสหรัฐ ประกาศความสำเร็จในการสร้างฐานข้อมูลกลางเพื่อดูว่าโ ทรศัพท์หรืออุปกรณ์ไร้สายใดถูกขโมย
ฐานข้อมูลนี้จะช่วยให้โอเปอเรเตอร์ในสหรัฐสามารถเช็ค ได้ว่า มือถือเครื่องที่ลงทะเบียนเข้ามาในเครือข่ายเป็นมือถ ือที่ถูกขโมยมาหรือว่าเดิมทีใช้กับเครือข่ายอื่นๆ มาหรือไม่ (ถ้าเจอก็สามารถ blacklist ไม่ให้ใช้งานกับทุกเครือข่ายได้) ถือเป็นการลดโอกาสที่ขโมยจะปล่อยสินค้าต่อ และลดแรงจูงใจของการขโมยในระยะยาว
โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง CTIA ในฐานะสมาคมภาคเอกชน กับ FCC (กสทช. สหรัฐ) และตำรวจท้องถิ่นของเมืองใหญ่หลายแห่ง
CTIA ระบุว่าฐานข้อมูลนี้เป็นเพียงมาตรการหนึ่งที่ช่วยลดก ารขโมยอุปกรณ์ไฮเทคเท่านั้น มาตรการอื่นที่ CTIA แนะนำมีทั้งการใช้แอพจำพวก remote wipe และการผลักดันกฎหมายเพิ่มโทษของการขโมยหรือขายต่ออุป กรณ์เหล่านี้
ที่มา - CTIA via Business Insider
CTIA, Mobile, Telecom, USA
อ่านต่อ...