จากการเปิดเผยของ Appsfire และเว็บไซต์ AppShopper ก็ทำให้ทราบว่าตอนนี้มีจำนวนแอพพลิเคชันมากกว่า 1 ล้านแอพพลิเคชันแล้วใน US App Store
ข้อมูลจากเว็บ Appshopper

  • Total Apps Approved: 1440487
  • Total Available Apps: 1007191
  • Total Available iPhone Apps: 932595
  • Total Available iPad Apps: 536947
  • Total Available Mac Apps: 18124

เว็บไซต์ Appshopper ระบุว่า ณ ปัจจุบันมีแอพพลิเคชันที่ถูกอนุมัติแล้วกว่า 1.44 ล้านแอพพลิเคชันและแบ่งเป็นแอพพลิเคชันบน iPhone กว่า 9 แสนแอพพลิเคชัน, บน iPad กว่า 5 แสนแอพพลิเคชันและยังคงอยู่ให้โหลดบน App Store รวมกว่า 1 ล้านแอพพลิเคชัน
นี่ก็นับได้ว่า iOS ยังมีจุดแข็งทางด้านจำนวนแอพพลิเคชันที่สามารถรองรับ ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคมากกว่ากกว่าแพลต ฟอร์มอื่นๆ ที่มีให้เลือกได้หลากหลายกว่า
ที่มา : MacRumors.com

[BREAKING] The @appstore just reached 1 MILLION live apps (473k optimized for iPad)! (from 1 million approved in nov/2012)


อ่านต่อ...